Karate društvo / klub Slovan deluje po klasičnih vadbenih in društvenih načelih, ki vsebujejo privzgojo delovnih navad, skrb za telesno in mentalno ravnovesje in spoštljive medčloveške odnose. Sodelovanje pri vodenju kluba in medsebojna delitev vlog temelji na prizadevnosti in uspešnosti.

Naši delovni nazori slonijo na spoznanju, da lastne sposobnosti ni možno niti prepoznati kaj šele izboljšati in vadbeno nadgraditi brez ustreznega truda in vadbene vztrajnosti.

V tem smislu raznorazne vadbene bližnjice, modne novitete in čudežni recepti – ki so sicer v sodobnem tržnem svetu legitimni – niso sestavni  del naših vadbenih nazorov.

Gibalne koristi (kondicija, tehnična usposobljenost, izkušenost itd.) od vadbe pridejo spotoma, same od sebe, če je vadba resno zastavljena in redna. V nasprotnem primeru, ko vadba ni ustrezno zastavljena, gre zgolj za potešitev radovednosti, sproščanje in zabavno preživljanje prostega časa, kar je tudi pomembna sestavina sodobnega življenja, ne zadošča pa za napredovanje.

Kogar naše delovanje zanima je dobrodošel!

Treningi potekajo v Ljubljani in v Radovljici.